Specialità fiumalbine

Specialità fiumalbine

Specialità fiumalbine Chi v’ha ditto che n’altri Fiumalbini, perché i stèmma a la vètta del Cimòn, i sèmma pò tanto da Dio cretini, ch’i nun sàmma far gnénte de bòn? Vegnî a sentire i nostri stufadîni de lévora, de fungi e un bòn bocòn de tròta fritta, oppur cèrti...
Al dopmeżdè

Al dopmeżdè

Al dopmeʓdé (Il pomeriggio)   Sòta la lòʓa ira muntè al tlèr, mé spès a stèva lé a guardèr, la spóla l’andèva avanti e indrìa la man sènpar la-gh a tgnìva drìa .   La nòna la cantèva, la cantèva al nònn ogni tènt a la chiaméva. sòta la fnèstra la zìa...
In ocaśiòun di eśàm

In ocaśiòun di eśàm

T-è chēld, è vêra? – E mè A sòun ’na funtanèina: a cmèinz a la matèina e a sûd ch’a pēr paghē.  Mo a gh-è al rimêdi, vî-t?: per stēr chēld da tedásch a dámm i eśàm … cs’in dî-t? Alôra sé a stám frásch! Incô da la paûra d-andēr tótt in sudôr a vagh dal...
Maż

Maż

A maź a n-egh basta un fiôr, a n-in vôl tant ed tótt i culôr, a n-egh basta ind i bôsch al viôl, a n-egh basta al calôr dal sôl, al vôl anch al parfóm dal rôś, al vôl anch l-amôr di tôś. L-ê maź se al mánd l-ē in fiôr. Claudia Rinaldi Liberamente ispirata a una poesia...
Primavera

Primavera

Giorgio Rinaldi, Primavera; acquerello su carta   T’at dasèd ‘na matèna cón un poch ad sgargiulèna, l’udòr in d l’aria l’è difarènt, tìra un vènt un po frizènt, indù prema gh’ira sòl brèna, a crès dl’erba bèla vardèna. I...
Lèttra a ’na spóoša

Lèttra a ’na spóoša

LÈTTRA A ’NA SPÓOŠA In màan spóoša a i’hò t-gnùu al pàan ed tùtt i dè, da spartìir  téegh…e cùn chìi ragasóo, in màan a gh’ò avùu la tóo la nóostra vìta, al léeghermi, mà po’ aanch i tò  sorìiš, al néegher di cavìi… e adèes al biàanch ed soquàant ricòord...
Fervèer

Fervèer

Adês, a sûn al šgumbìi dal vèint in mêš a ûn prèe, la crèsta šaltêina d’ûn pisalèet, ‘na róoša apasîda… al culóor, la so frîda e cóome smêinsa, vulôt i’s pêrden i mè pinsèer in mêš a la têra ancòra rušnêinta. Sé po’ da lè a pòoch tè t’ìi vedrèe fiurîr, a vóol dîr chê...
Poesia

Poesia

Il primo dell’anno i bambini, in gruppo, andavano per le case, augurando il Buon Anno, con strofette come la seguente: A sòun gnû a dēr al Bòun Cap d-An, ch’a campési bèin zèint an, zèint an e un dè. La bòuna man la-m vén a mè. A-n pretànd nè ōr nè arżèint, ed cuáll...
Sarmòun dla mancia

Sarmòun dla mancia

Gnî żò, gnî żò pastôr, con tóti al vōster pêgher, ch’a stáma bèin alêgher. I ànżel dal zêl i cànten la gloria: dēm la mê mancia ch’a i ho détt la mê storia. Sermone della mancia// Scendete, scendete pastori,/ con tutte le vostre pecore, che stiamo bene allegri./ Gli...
L’aldilà

L’aldilà

La zìa la stèva mèl, l’ira ricoverèda al sbdèl, al dutòr l’ira gnu a dìr ch’la stèva par murìr. In dla stènzia ira cón lìa, par fèrag cunpagnìa, l’un ciàma con la man e l’un dìs piàn piàn: “Té at se che mé a sòn ad cìśa, che a crèd in...
Cunsérva e savór

Cunsérva e savór

“Biʃògna fer cunsérva e savór mètar via pérsagh  e frutèn par chi putén. Póchi ciàcar prepara i butilién” Impèja al fugòn, pêla, cuʃ, bój, ʃmeʃda, ʃmeʃda -che chèld, mo che stófag!- Quanti vólt a i ho dét “Quèst l-è l-ùltm ann, l’è ‘na tribulaziòn...
Istè

Istè

L’è un chèld ch’ an dà brjsa  respîr, in pjàza  sòl la cìʃa e al canpanèl, insòn par strèda, tót a fer gabanèla. Un can gìra intòrn a la funtèna; in custìra ‘na luʃérta sènza còva la s’préla indrìa, a guardèr. L’è bèla,...