INVÊREN (Inverno)

INVÊREN (Inverno)

Poesia di Sauro Roveda (dialetto di Carpi -MO) L’è ricamēda ‘d nêv la campâgna. Al frèdd al giâsa el parōli sòtt-tēra, cun i sò brâs alvèe, i’êlber a sèmbra ch’ î prêghen al céel. Da un camèin luntân a ṡ’ lêva ‘na bianca núvla ed...
Faléster (Faville)

Faléster (Faville)

Poesia di Ermanno Zanfi (Dialetto di Formigine) Fôra in dla nōt ed l-ùltem ed l-an, come tant davanti a un falò, sturdî dal luśôr fragrôś dal piànt, intrighê a nēś a l-insó. La vampa inarchēda in guézz furèint e selvàg come un quēl viv. Miēra ed faléster in vôl par pò...
La ca’ vècia (La vecchia casa)

La ca’ vècia (La vecchia casa)

Poesia di Nerina Ardizzoni (dialetto di Renazzo di Cento) Sidùda in d’na scràna, na butélia d’aqua in man e suquènti prógn in grènba, a guèrd la gru ch’la bóta ʒò la mi ca’ vècia. Dintòran, na vólta, gh’ira al pulèr, la stàla, la végna, i...
RÒOBI PÈERSI (Cose perdute)

RÒOBI PÈERSI (Cose perdute)

Poesia di Sauro Roveda, dialetto di Carpi. Màama, tìirem fóora i mè vistìi vèec, ‘na camìiša bàasta ch’sìa e uun pèer d’brèeghi strapsèedi… po’ come ‘na vóolta tòmm tèegh pèr l’èera. Mè come uun pulšèin t’gnirò a drée… e là dèinter al pulèer làasem alvèer i-óov, a ti...
Al pascadór (Il Pescatore)

Al pascadór (Il Pescatore)

Poesia di Nerina Ardizzoni – dialetto di Renazzo di Cento (FE) La lùna d’arʒènt la bréla sul mònd, al mèr l’è scùr e al cóna al só ònd, al pascadór tìra la rèd a man, mèntr un gabiàn s’lamènta, da luntàn, L’aqua la sa slèrga, la crès, al...
Al mèʃar (Il macero)

Al mèʃar (Il macero)

Poesia di Nerina Ardizzoni (Dialetto di Cento di Fe) Gh’ira un mèʃar ad drìa da cà con dal bés in zà e in là, ròsp, ranùc e pasarén, tót quel c’agh vól par fèr divartìr i putén. L’ira là che m’ andeva a lughèr quand in ca’ i tachèvan a...
 AL TEMPORÈEL

 AL TEMPORÈEL

Quadro di Giorgio Rinaldi, Arriva il temporale, olio su tela, 70×100 Poesia di Sandro Roveda (dialetto di Carpi) Mè nōna la curìiva in dl’ēra cò’l rampèin e la muièta, pò la fēva sù ’na crôš mèinter ’n’ urasiòun l’a-gh blišghêva ’d-lúngh a la baslèta. Al céel al...
Primavera

Primavera

Giorgio Rinaldi, Primavera; acquerello su carta Poesia di Nerina Ardizzoni Primavera T’at dasèd ‘na matèna cón un poch ad sgargiulèna, l’udòr in d l’aria l’è difarènt, tìra un vènt un po frizènt, indù prema gh’ira sòl brèna, a crès...
La bandiziòn di òv (La benedizione delle uova)

La bandiziòn di òv (La benedizione delle uova)

“Adman l’è Pasqua! L’è Pasqua” “Boj i òv, ch’ a i andèn a bandìr dèntr un zastèn con fjùr e zintrèn” La cìśa l’è péna ad putén, i gh’en propìa tót, grand e cén, parfén chi fa fadiga a girèr in ‘st ucasiòn an vòl briśa manchèr....
La CÀAMBRA dìi SALÀAM (La camera dei salumi)

La CÀAMBRA dìi SALÀAM (La camera dei salumi)

Quand’éel màama al mumèint de sfetlèer ‘na còppa, ùun salàam? a’m vóot próopria fèer murìir ed fàam? Ch’sa sràala pò despichèer da la pèerdga ‘na salsìssa, vóot ch’a matìsa?- Porta pasìinsia Tugnètt, te’n vèdd che al furmèint quèeši quèeši l’è biònd? Pèr al méeder,...
Fervèer (Febbraio)

Fervèer (Febbraio)

Adês, a sûn al šgumbìi dal vèint in mêš a ûn prèe, la crèsta šaltêina d’ûn pisalèet, ‘na róoša apasîda… al culóor, la so frîda e cóome smêinsa, vulôt i’s pêrden i mè pinsèer in mêš a la têra ancòra rušnêinta. Sé po’ da lè a pòoch tè t’ìi vedrèe fiurîr, a vóol dîr chê...
Consent Management Platform by Real Cookie Banner